Музеї нашого краю
Музеї нашого краю

Національний музей-садиба М.І.Пирогова

Метою діяльності Національного музею-садиби М.І. Пирогова є збереження особливого культурного середовища, яке було за життя вченого.

Це визначає сенс музею, представленого взаємозв’язаною системою об’єктів культурної спадщини і пам’яток садово-паркового мистецтва, до складу яких входять:

  • будинок, в якому жив М.І Пирогов, і де розміщена експозиція про його життя і діяльність.
  • музей-аптека з інтер’єрами приймальні та операційної М. І. Пирогова в його садибі Вишня.
  • церква-некрополь, де покоїться набальзамоване тіло ученого.
  • меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені М.І. Пироговим.

The museum’s exposition occupies 10 halls of the main building, the Gallery and six rooms of a private pharmacy. There are some 16500 exhibits in the museum.

Вінницький літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського

Історія садиби бере свій початок від 20-х років ХІХ століття, коли дід Михайла Коцюбинського, Максим Абаза, переїхав до Вінниці. Він придбав ділянку землі на Замості, збудував там хутір, який назвав «Абазівка». Нині на території Абазівки збереглося три меморіальні об’єкти – хата. В музеї-садибі налічується близько 9 тисяч експонатів. Експозиція розміщується в 5 кімнатах.

The history of the estate dates back to the 1920s, when Mikhail Kotsyubynsky’s grandfather, Maxim Abaza, moved to Vinnytsia. He purchased a plot of land on Zamosctia, built a village there, which he called “Abazivka”. At present, three memorial sites – the house – have been preserved in Abazivka. There are about 9 thousand exhibits in the museum-estate. The exposition is located in 5 rooms.

Вінницький обласний краєзнавчий музей

 

Експозиція музею складається з 16 залів, що відображають природні умови та історичні події, які відбувалися на території нашого краю.

Музей має три виставкові зали, де проходять різноманітні за характером виставки, які мають на меті більш широко представити історію та мистецтво нашого краю.

The exposition of the museum consists of 16 halls, reflecting the natural conditions and historical events that took place in our territory.

The museum has three exhibition halls, where various exhibitions are held in order to present more widely the history and art of our region.

Автомотовелофототелерадіо музей


Музей відкрився у приміщенні автосалону «Володимир» в центрі міста, біля Центрального мосту. В основі експозиції авто-ретро музею – приватне зібрання раритетних автомобілів та іншої техніки вінницького колекціонера Олексія Стрембіцького.

В музеї представлено більше 100 експонатів, зібраних за 40 років: автомобілі, мотоцикли, велосипеди, патефони, телевізори, фотоапарати, радіоприймачі та ін.


The museum opened in the premises of the Vladimir Motor show in the city center, near the Central Bridge. The exhibition of the auto-retro museum is based on the private collection of rare cars and other equipment of the Vinnytsia collector Alexei Strembitsky.

The museum presents more than 100 exhibits collected over 40 years: cars, motorcycles, bicycles, recorders, TVs, cameras, radios and more.

 

 

Вінницький обласний художній музей

 

Вінницький обласний художній музей розташований на території архітектурного комплексу «Мури». Музейна колекція нараховує майже 10 000 предметів.

Музей володіє багатою колекцією творів живопису, авторами яких є: Ромбоутс, Воумерман, Лампі Старший, Баччіареллі, Квадаль, Фронмель, Глущенко, Шишко, Холодний, Коновалюк та інші.

 

Vinnytsia Regional Art Museum is located on the territory of the architectural complex “Mura”. The museum collection has nearly 10,000 items. The museum has a rich collection of paintings by: Rombouts, Wouerman, Lampi Senior, Bacciarelli, Quadal, Fronmel, Glushchenko, Shishko, Kholodny, Konovaluk and others.

 

 

 

 

 

Музей гончарного мистецтва імені О. Г. Луцишина

 

Музей гончарного мистецтва ім. О. Г. Луцишина заснований на території садиби гончара, заслуженого майстра народної творчості України Олексія Григоровича Луцишина (1922-2001).

На його основі розкрита творча спадщина подільського гончара – майстра народної скульптури малих форм, продовжувача найкращих традицій школи крищинецької кераміки.

Museum of Pottery Art. AG Lutsyshyn was founded on the territory of the potter’s estate, the Honored Master of Folk Art of Ukraine Alexey Lutsyshyn (1922-2001).

The creative heritage of the Podillian potter – the master of folk sculpture of small forms, the continuer of the best traditions of the Kryshchyna pottery school – is revealed on its basis.

 

 Музей пам’яті воїнів-афганців

 

Музей знаходиться у старовинній водонапірнірній вежі – добре відомій «візитівці» Вінниці. В експозиції, яка складається з п’яти оглядових залів, розміщені особисті речі загиблих, їхні листи рідним, фотографії, надіслані з Афганістану, листи від командування військових частин. Значне місце займають особисті речі: зброя, військове спорядження, афганські грошові одиниці, книги афганською мовою тощо.

 

The museum is located in the ancient water tower – the well-known “business card” of Vinnitsa. The exposition, which consists of five viewing rooms, houses the personal belongings of the dead, their letters to their relatives, photos sent from Afghanistan, letters from the command of the military units. Personal items include weapons, military equipment, Afghan currency, Afghan books and more.

 

Музей української марки

 Музей створено на базі колекції, що збиралася у Нью-Йорку українським емігрантом Олександром Балабаном – сином сотника армії УНР Якова Балабана, на честь якого названо цей музей. Колекція містить марки, так чи інакше пов’язані з Україною.

The museum was created on the basis of a collection collected in New York by Ukrainian expat Oleksandr Balaban, the son of UNR centurion Yakov Balaban, after whom the museum is named. The collection contains stamps related to Ukraine in one way or another.

 

Музей-магазин колоніальних товарів та кафе «Панъ Заваркінъ та синъ»

  В основі експозиції музею-кав’ярні інтер’єр вітальні міського будинку к. ХІХ – п. XX ст. Шпалери на стінах, ліпні карнізи та плафони на стелі, бронзова люстра, канделябри, буфет та музичний інструмент, як обов’язковий атрибут дизайну вітальні заможної родини того часу.

На особливу увагу заслуговує колекція годинників найпопулярніших на той час виробників: Густава Беккера, Ле Руа,  Шарля Гійома, Рікардо Борсіні, Юнгханса.

At the heart of the exposition is the museum-cafe interior of the living room of the town house of the nineteenth and nineteenth centuries. Wallpapers, stucco moldings and ceilings, bronze chandeliers, candelabras, a buffet and a musical instrument as a must-have attribute of the living room design of a wealthy family of the time. Of particular note is the collection of watches of the most popular manufacturers of the time: Gustav Becker, Le Roi, Charles Guillaume, Ricardo Borsini, Junghans.

 

 

Музей Вінницького трамваю

 Старовинні карти, експонати, пов’язані з розвитком трамвайного руху у Вінниці, вагони різних часів — все це зібрано у Вінницькому музеї трамваю. Відкрили музей у 2013 році на честь сторіччя з дня запуску першого трамваю у місті. Знаходиться він на території трамвайно-тролейбусного управління, тож експонати стоять поруч з усіма вагонами, які щодня курсують вулицями міста. У музейному комплексі два сектори: майданчик з історичними трамваями та павільйон з різноманітними експонатами та фотоматеріалами.

 

Ancient maps, exhibits related to the development of the tramway in Vinnitsa, wagons of different times – all these are collected in the Vinnitsa Museum of the tram.The museum was opened in 2013 to commemorate the centenary of the first tram in the city. It is located on the territory of the tram and trolleybus management, so exhibits stand next to all the cars that run daily through the streets of the city. There are two sectors in the museum complex: a site with historic trams and a pavilion with various exhibits and photographs.

 

Музей міні-моделей транспорту

 Єдиний музей транспорту, колекцію якого визнано найбільшою в Україні. Колекція збиралась майже 45 років – це 5037 моделей транспорту. Вона унікальна і дуже дорога, розподіляється на декілька частин: вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова техніка ручної роботи (складання), моделі з пластику. Представлена в музеї колекція за кількістю моделей не має аналогів ані в Україні, ані на теренах Європи.

 

 

He only museum of transport, the collection of which is recognized as the largest in Ukraine. The collection has been around for almost 45 years – 5037 models of transport. It is unique and very expensive. The collection presented in the museum by the number of models has no analogues either in Ukraine or in Europe.

 

 

 Вороновицький музей історії авіації та космонавтики України

Основу збірки музею складають документи, фотографії, книги, речі, пов’язані з розвитком авіації та космонавтики, сучасне льотне спорядження, а також меморіальні предмети, що належали О. МожайськомуС. Гризодубовій. У фондах зберігається колекція відеокасет з документальним фільмом «З історії розвитку авіації XX ст.» (хроніка) та документальними фільмами з історії космонавтики («Ю. Гагарін — секретний звіт», «Л. Каденюк — зустріч»).

The basis of the museum’s collection consists of documents, photographs, books, speeches, related to the aeronautics and cosmonautics, nowadays more than one order, as well as memorial items that belonged to O. Mozhaysky, S. Grizodubov. The collection collects a video collection for the documentary film “From History of the 20th Century Aviation” (chronicle) and documentary films from the history of cosmonautics (“Yu. Gagarin – Secret Sound”, “L. Kadenchyuk”).

31.07.2019 18:10:46